Details

Title

Polityka spojnosci ijej lokalny wymiar. Studium przypadku wsi w LodzkimObszarze Metropolitalnym / <br /> Cohesion Policy and Its Local Dimension. A Case Study ofVillages in LodzMetropolitan Area

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2014

Numer

No 156

Publication authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3493
×