Details

Title

Polaryzacja zagadnien edukacyjnych na Mazowszuwyzwaniem w rozwoju obszarow wiejskich / <br /> Polarization on Issues 'Related to Education onMazovia as a Challenge in RuralDevelopment

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2014

Numer

No 156

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3507
×