Szczegóły

Tytuł artykułu

Polaryzacja zagadnien edukacyjnych na Mazowszuwyzwaniem w rozwoju obszarow wiejskich / <br /> Polarization on Issues 'Related to Education onMazovia as a Challenge in RuralDevelopment

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2014

Numer

No 156

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3507
×