Szczegóły

Tytuł artykułu

Wieloletnie ramy finansowe (Budżet) UE 2014-2020 / Multiannual Financial Framework (Budget) UE 2014-2020

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2014

Numer

No 156

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3507
×