Details

Title

Organiczny rozwój przestrzeni ekonomicznej w długimokresie. Model procesu rozwojowego/<br />Organic Development of Economic Space. A Model of the Development Process

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2014

Numer

No 157

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3507
×