Szczegóły

Tytuł artykułu

Organiczny rozwój przestrzeni ekonomicznej w długimokresie. Model procesu rozwojowego/<br />Organic Development of Economic Space. A Model of the Development Process

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2014

Numer

No 157

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3493
×