Szczegóły

Tytuł artykułu

Zarządzanie miastemw chmurze – Cloud City/<br />Management of City „in Cloud”

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2014

Numer

No 157

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3493
×