Szczegóły

Tytuł artykułu

Modele rozwoju gospodarczego i procesy planowania na obszarach Natura 2000/<br />Models of Economic Development and Planning Processes in Municipalitieswith NATURA 2000 Sites

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2014

Numer

No 157

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3507
×