Szczegóły

Tytuł artykułu

Uwarunkowania przestrzenneprzestępczości w wielkim mieściew ujęciu GIS (na przykładzie szczecina)/<br />Spatial Conditions of Crime Patternsin a Big City in GIS Approach(Case Study of Szczecin)

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2014

Numer

No 159

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3507
×