Szczegóły

Tytuł artykułu

Metropolitalnyforesight strategicznymetodologia i studium przypadku/<br />(Metropolitan Strategic Foresight.Methodology and Case Study)

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2014

Numer

No 160

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3507
×