Szczegóły

Tytuł artykułu

Perspektywiczny wymiar rozwoju terytorialnego Unii Europejskiej/<br />Perspective Dimension of EU Territorial Development

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2015

Numer

No 161

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Typ

2. Wyzwania Rozwoju Przestrzennego Miast Regionów The Challenges Of Spatial Development Of Cities And Regions I

Identyfikator

ISSN 0079-3493

×