Szczegóły

Tytuł artykułu

Obszary funkcjonalne miast – problemy z kształtowaniemi funkcjonowaniem obszarów miejskich/<br />Functional Zones of the Cities – Problems with Shaping and Functioningof Rural Areas

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2015

Numer

No 161

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3493
×