Szczegóły

Tytuł artykułu

Urban sprawl, uwarunkowania oraz propozycja zmianw Polsce/<br />Urban Sprawl – Conditions and Proposition of Changes in Poland

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2015

Numer

No 161

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3507
×