Details

Title

Ograniczenia w rozwoju miast w kontekście planowaniaprzestrzennego/<br />Restriction of Urban Development in the Context of Spatial Planning

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2015

Numer

No 161

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3507
×