Szczegóły

Tytuł artykułu

Planowanie w ochronie i kształtowaniu walorów przyrodniczychprzestrzeni w obszarach zurbanizowanych/<br />Spatial Planning as a Tool for Nature Conservation and Built Environmentin Urban Areas

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2015

Numer

No 161

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3507
×