Szczegóły

Tytuł artykułu

Obszary Natura 2000jako uwarunkowanie planowania rozwoju regionalnego/<br />Natura 2000 as a Determinant of Local Development Planning

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2015

Numer

No 161

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3507
×