Szczegóły

Tytuł artykułu

Strefowanie jako narzędzie kształtowania struktury przestrzennej miasta/<br />The Zoning as a Tool for Shaping a Spatial City Form

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2015

Numer

No 161

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3507
×