Szczegóły

Tytuł artykułu

Strategie kolektywnego działania w miejskich przestrzeniach publicznych/<br />Strategies of Collective Action in Urban Public Spaces

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2015

Numer

No 161

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3507
×