Details

Title

Propozycja standaryzacji narzędzia do monitorowania przestrzenipublicznych w mieście/<br />Standardisation of Controlling Public Space Management in City

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2015

Numer

No 161

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3507
×