Szczegóły

Tytuł artykułu

Propozycja standaryzacji narzędzia do monitorowania przestrzenipublicznych w mieście/<br />Standardisation of Controlling Public Space Management in City

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2015

Numer

No 161

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3507
×