Details

Title

Propozycja standaryzacji narzędzia do monitorowania przestrzenipublicznych w mieście/<br />Standardisation of Controlling Public Space Management in City

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2015

Numer

No 161

Publication authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Type

3. Operacyjne Zarządzanie Przestrzenią Operational Space Management

Identifier

ISSN 0079-3493

×