Szczegóły

Tytuł artykułu

Budżet partycypacyjny jako instrument wspierania rozwoju miast/<br />Participatory Budget as an Instrument of Supporting of Urban Development

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2015

Numer

No 161

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3507
×