Details

Title

Wpływ partycypacji publicznej na zagospodarowanie przestrzenne/<br />The Influence of Public Participation on Spatial Management

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2015

Numer

No 161

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3507
×