Szczegóły

Tytuł artykułu

Aktywność społeczności lokalnej w procesie rozwojuobszarów miejskich i promowaniu produktu City Break – ujęcie teoretyczne/<br />The Activity of Local Communities in the Process of Urban Development andPromotion the City Break Tourism – Theoretical Approach

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2015

Numer

No 161

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3507
×