Szczegóły

Tytuł artykułu

Strategiczna koncepcja polityki użytkowania terenóww regionie na przykładzie woj. śląskiego/<br />Strategic Concept of Regional Land Use Policy: Silesian Voivodeship Example

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2015

Numer

No 161

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3493
×