Szczegóły

Tytuł artykułu

Główne założenia gospodarki przestrzennej w perspektywiestrategicznej woj. mazowieckiego/<br />Main Assumptions of Spatial Economics in Mazowieckie Voivodeship’sPerspective

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2015

Numer

No 161

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3507
×