Szczegóły

Tytuł artykułu

Zróżnicowanie regionalnegruntów skarbowych zakupionych przez podmioty zagraniczne/<br />Regional Diversifi cation of Treasury Land Purchased by Foreign Entities

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2015

Numer

No 161

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3507
×