Szczegóły

Tytuł artykułu

Obszary przygraniczne jako specjalny typobszarów problemowych polityki regionalnej na przykładzie Polski i Słowacji/<br />Border Areas as a Special Type of Problem Areas, Based on the Regional Policyof Poland and Slovakia

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2015

Numer

No 161

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3493
×