Szczegóły

Tytuł artykułu

Zmiany w użytkowania gruntów w największych miastach Polski/<br />Changes of Land Use Transformations in Big Cities

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2015

Numer

No 161

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3507
×