Szczegóły

Tytuł artykułu

Kultura planistyczna w Polsce. Analiza wybranych komponentóww ujęciu porównawczym/<br />Planning Culture in Poland: Selected Components in a Comparative Perspective

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2015

Numer

No 161

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3507
×