Details

Title

Kultura planistyczna w Polsce. Analiza wybranych komponentóww ujęciu porównawczym/<br />Planning Culture in Poland: Selected Components in a Comparative Perspective

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2015

Numer

No 161

Publication authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Type

2. Gospodarowanie Przestrzenią Miastach Space Management In Cities W

Identifier

ISSN 0079-3493

×