Details

Title

Obszary poforteczne w Polsce – przykłady zagospodarowania/<br />Postfortifi ed Areas in Poland – Examples of Development

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2015

Numer

No 161

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3507
×