Szczegóły

Tytuł artykułu

Obszary poforteczne w Polsce – przykłady zagospodarowania/<br />Postfortifi ed Areas in Poland – Examples of Development

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2015

Numer

No 161

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3507
×