Details

Title

Zróżnicowanie rozwoju obszarów wiejskich w woj. małopolskim/<br />Diversity of Rural Areas of Małopolskie Voivodeship

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2015

Numer

No 161

Publication authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Type

3. Gospodarowanie Przestrzenią Na Obszarach Wiejskich Space Management In Rural Areas

Identifier

ISSN 0079-3493

×