Szczegóły

Tytuł artykułu

Możliwości rozwoju funkcji uzdrowiskowejna obszarach wiejskich południowo-wschodniej Polski/<br />Possibilities for the Development of the Health Resort Function in the RuralAreas in South-Eastern Poland

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2015

Numer

No 161

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3507
×