Szczegóły

Tytuł artykułu

Ekonomiczna funkcja Parków Narodowychw gospodarce lokalnej. Założenia teoretyczne i koncepcja badań/<br />Economic Function of National Parks in the Local Economy. TheoreticalAssumptions and Research Model

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2015

Numer

No 161

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3507
×