Szczegóły

Tytuł artykułu

Profi l gospodarstw domowych generujących zjawiskourban sprawl na przykładzie wybranego obszaru Krakowskiego ObszaruMetropolitalnego/<br />The Profi le of Households Generating Urban Sprawl on the Example of SelectedArea of Cracow Metropolitan Area

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2015

Numer

No 161

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3507
×