Szczegóły

Tytuł artykułu

Analiza i ocena przemian demografi cznych i przestrzennychw gminach podmiejskich Krakowa/<br />Analysis and Evaluation of the Demographic and Spatial Transformationin the Suburban Communities of Cracow

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2015

Numer

No 161

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3507
×