Szczegóły

Tytuł artykułu

Dylematy polityki inwestycyjnejw przestrzeni miasta na przykładzie systemu transportu miejskiego w Krakowie/<br />Dilemmas of Investment Policy in the City’s Space on an Example of UrbanTransport System in Cracow

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2015

Numer

No 161

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3507
×