Details

Title

Użytkowanie i ocena wybranych typów przestrzeni publicznej miastaWieliczka przez społeczność lokalną/<br />Use and Evaluation of Selected Types of Public Space by the Local Communityof Wieliczka

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2015

Numer

No 161

Publication authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Type

4. Procesy Rozwoju Przestrzennego Krakowa Małopolski The Processes Of Spatial Development Of Cracow City And Małopolska Region I

Identifier

ISSN 0079-3493

×