Details

Title

Użytkowanie i ocena wybranych typów przestrzeni publicznej miastaWieliczka przez społeczność lokalną/<br />Use and Evaluation of Selected Types of Public Space by the Local Communityof Wieliczka

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2015

Numer

No 161

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3507
×