Szczegóły

Tytuł artykułu

Użytkowanie i ocena wybranych typów przestrzeni publicznej miastaWieliczka przez społeczność lokalną/<br />Use and Evaluation of Selected Types of Public Space by the Local Communityof Wieliczka

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2015

Numer

No 161

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3507
×