Szczegóły

Tytuł artykułu

Konsultacje społecznew tworzeniu wybranych dokumentów planistycznych na przykładzie Krakowa/<br />Social Consultations in the Process of Drafting Selected Planning Documentson the Example of Cracow

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2015

Numer

No 161

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3507
×