Szczegóły

Tytuł artykułu

Baza noclegowa jako element megaproduktumiasta na przykładzie Krakowa/<br />Tourist Accomodation as an Element of City Mega-product on a Case of Cracow

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2015

Numer

No 161

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3507
×