Details

Title

Infrastruktura telekomunikacyjna woj. małopolskiego/<br />ICT Infrastructure of Małopolskie Voivodeship

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2015

Numer

No 161

Publication authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Type

4. Procesy Rozwoju Przestrzennego Krakowa Małopolski The Processes Of Spatial Development Of Cracow City And Małopolska Region I

Identifier

ISSN 0079-3493

×