Szczegóły

Tytuł artykułu

Poziom rozwoju przedsiębiorczości w gminach woj. małopolskiego– zarys diagnozy, wyniki badań ankietowych/<br />The Level of Enterpreneurship Development in the Małopolskie VoivodeshipCommunes – Outline the Diagnosis, Results of the Survey

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2015

Numer

No 161

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3507
×