Details

Title

Poziom rozwoju przedsiębiorczości w gminach woj. małopolskiego– zarys diagnozy, wyniki badań ankietowych/<br />The Level of Enterpreneurship Development in the Małopolskie VoivodeshipCommunes – Outline the Diagnosis, Results of the Survey

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2015

Numer

No 161

Publication authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Type

4. Procesy Rozwoju Przestrzennego Krakowa Małopolski The Processes Of Spatial Development Of Cracow City And Małopolska Region I

Identifier

ISSN 0079-3493

×