Szczegóły

Tytuł artykułu

Poziom rozwoju przedsiębiorczości w gminach woj. małopolskiego– zarys diagnozy, wyniki badań ankietowych/<br />The Level of Enterpreneurship Development in the Małopolskie VoivodeshipCommunes – Outline the Diagnosis, Results of the Survey

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2015

Numer

No 161

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Typ

4. Procesy Rozwoju Przestrzennego Krakowa Małopolski The Processes Of Spatial Development Of Cracow City And Małopolska Region I

Identyfikator

ISSN 0079-3493

×