Szczegóły

Tytuł artykułu

Nauczanie z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennegona uczelniach Dolnego Śląska/<br />Teaching about Development and Urban Planning in Lower Silesia Universities

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2015

Numer

No 161

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3507
×