Szczegóły

Tytuł artykułu

Polityka rozwoju obszarów wiejskich Unii Europejskiej a rozwój turystyki wiejskiej <br />/ European Union Rural Development Policy vs. Rural Tourism Development

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2015

Numer

No 162

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3507
×